Nå så skal vi alligevel ikke til All Stars metalbrag i. Øv bøv.