De to hårdtslående navne gæster sammen Pumpehuset i København til April!