Den står på dødsmetal i alle mulige forskellige retninger i dette release fra Royal Metal Fest.