Den står på norske ekstremer, når DGH aka Dødheimsgard river Pumpehuset ned til juni!